Rituelen

Rituelen zijn een krachtige manier om betekenis te geven aan ervaringen. Ze geven ons houvast en stabiliteit in een leven vol verandering. Ze bieden ons een manier om erkenning te geven aan belangrijke gebeurtenissen, om te eren en te vieren. Tegelijkertijd kunnen ze een bron van verbinding zijn, met jezelf en met elkaar. 

Met de geboorte wordt er vaak op een of meer manieren gebruik gemaakt van rituelen om deze gebeurtenis te vieren. Maar er wordt ook een moeder geboren. De reis van vrouw naar moeder is een rite de passage. In veel culturen zien we vele rituelen om deze transitie te vieren. Om de vrouw te erkennen in haar moederschap, de reis die zij heeft afgelegd en de ervaring van de bevalling. De vrouw kan deze rituelen gebruiken om de ervaring van de zwangerschap en bevalling een plek te geven in het grotere geheel van haar leven.

 

Rituelen zijn voor mij een belangrijke manier om momenten te markeren in het leven. Ik vind het zo bijzonder om dit voor andere mensen te mogen faciliteren. Om een plek te creëren waar ervaring geëerd mogen worden, waar verhalen gedeeld mogen worden en waar we verbinding kunnen vinden met elkaar.